lipa_medium_sl.gif (2853 bytes) 
ako_b.gif (1157 bytes) izb_b.gif (1132 bytes) kon_b.gif (1076 bytes) sp_b.gif (1106 bytes)


 
KAM V OKOLÍ

MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA je krásny kraj pod Malými Karpatami, charakteristický svojimi vinicami, výbornými vínami, štýlovými pivnicami, nádhernými horami, bohatou históriou a plný príjemných ľudí. Začína pri Bratislave a vinie sa juhovýchodnými svahmi Malých Karpát až po Smolenice. Mestá a dediny na vínnej ceste sa líšia svojimi pamiatkami či tradíciami, no spája ich krása zelených vinohradov a dobré biele, či červené víno, ktoré sa tu dorába už stáročia. K návšteve každého z nich neodmysliteľne patrí prehliadka starých pivníc spojená s degustáciou vínka a ochutnávkou miestnych gastrošpecialít.

ČERVENÝ KAMEŇ
 
– 10 km
 
– sprístupnený hrad z 15. storočia, múzeum života šľachty
 
SMOLENICE
 
– 25 km
 
– jaskyňa Driny, romantický Smolenický zámok
 
MODRA – 8 km – stredisko habánskeho džbánkarstva, centrum pôsobenia  
   významných slovenských národovcov
– Slovenská ľudová majolika – výrobňa keramiky
– staré meštianske a vinohradnícke domy
– pamätník a Múzeum Ľudovíta Štúra
– Galéria Ignáca Bizmayera
 
PEZINOK – 15 km – Malokarpatské múzeum
– Zámok s parkom
(štýlová reštaurácia a vináreň)
 
TRNAVA – 16 km – v minulosti najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku,
   centrum prvého spisovného jazyka Slovákov – bernolákovčiny
– sídlo arcibiskupa
– gotická bazilika sv. Mikuláša zo 14. storočia
– ranobarokový chrám sv. Jána Krstiteľa
– sídlo Trnavskej univerzity
– Západoslovenské múzeum
 
PIEŠŤANY – 50 km – svetoznáme kúpeľné mesto na liečbu pohybového ústrojemstva.
   Na Kúpeľnom ostrove vyviera sírno – uhličitanová,
   vápenato – horečnatá mineralizovaná voda s teplotou
   67 –  69,5oC a ťaží sa sírne bahno.